Brandveilig

Het menselijk gedrag is onvoorspelbaar en wisselvallig en zal ervoor zorgen dat er altijd kwaadwillige of incidentele branden ontstaan.

In België zijn er ongeveer 10.000 branden in gebouwen per jaar of ± 27 per dag. Deze veroorzaken jaarlijks gemiddeld 80 slachtoffers of 1 dode iedere vier à vijf dagen en talrijke gewonden. Dat zijn schrikwekkende cijfers.

Spijtig genoeg was een dramatische gebeurtenis nodig opdat wij ons bewust zouden worden van het belang van een goede brandpreventie. Op 22 mei 1967 brak een grote brand uit in het warenhuis ’Innovation’ in Brussel met als gevolg 253 doden en € 82 miljoen uitbetaalde verzekeringspremies. Een bewustwording op nationaal vlak was het gevolg met de oprichting van de NVBB (Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand en Binnendringing) en met de invoering van een strenge reglementering voor de beveiliging tegen brand in bedrijven en in grootwarenhuizen in het bijzonder.

Een van de belangrijkste pijlers in deze reglementering is de indeling van ruimtes in gebouwen. Door de ruimtes te scheiden met brandwerende wanden vermijdt men de verspreiding van vuur in het gebouw. Dat vereenvoudigt de interventie van de brandweerdiensten en de evacuatie van mensen en het beperkt de schade aan de lokalen waar de brand is ontstaan.

Ruimtes met brandwerende wanden vertragen de verspreiding van brand aanzienlijk.

Met gipsblokken kunnen scheidingswanden gebouwd worden die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van brandweerstand:

Dikte van de wand Brandweerstand
50 mm 60 minuten
70 mm 120 minuten
80 mm 180 minuten
100 mm 180 minuten

* Brandproeven uitgevoerd volgens de norm NBN 713.020 in het Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmte Overdracht in Gent.

** Brandproef uitgevoerd volgens de norm NBN 713.020 in het Laboratorium voor Brandproeven in de Universiteit van Luik.

Isolava gipsblokken zijn tot 3 uren brandwerend waardoor de brandweer meer tijd heeft om de brand te blussen. Daardoor wordt de brandschade aan een gebouw aanzienlijk teruggedrongen.

Dankzij hun hoge brandweerstand bieden gipsblokken ook een uitstekende oplossing voor het bouwen van technische schachtwanden.

Goed om te weten

Elke m² gipsblok (10 cm) bevat 18 liter water. Bij brand werpt gips een muur op tegen het vuur en werkt het brandvertragend.