Gips

Tegenwoordig is gips niet meer weg te denken uit de bouw, in het bijzonder de droge afwerking. Naast alle praktische en bouwtechnische voordelen die gips biedt, is het tevens een biologisch afbreekbaar en ecovriendelijk bouwmateriaal.Gips in zijn natuurlijke vorm is een mineraal gevormd uit de verbinding tussen calcium en sulfaat. Naast gips dat natuurlijk gedolven wordt, kan gips met een hoge zuiverheidsgraad ook gewonnen worden als restproduct bij de opwekking van elektriciteit in steenkoolcentrales. Gips is een bijzonder veelzijding product met brede toepassingen in de geneeskunde, bij mallen voor afgietsels, om beelden mee te maken, als schoolbordkrijt, als vulstof in verf en tandpasta, als additief voor voedingswaren, als grondverbeteraar, als restauratiemateriaal, ...

In de bouw werd gips reeds gebruikt in de Oudheid. De Egyptenaren maakten er gretig gebruik van bij de bouw van de piramides van Gizeh en de Alabastermoskee in Caïro. De Oude Grieken verwerkten het tot versieringen en ornamenten voor hun huizen.

 

Gips als bouwmateriaal

Een leven lang behaaglijkheid

Wandoppervlakken uit gips zijn sterk vergelijkbaar met de menselijke huid wat de functie en de werking betreft. Knauf-gipsen voldoen aan de grootste eisen: aangename warmte, vochtigheidsregeling, ongevoeligheid en aantrekkelijke oppervlakken. Natuurlijke, mooie wanden voor een leven in alle behaaglijkheid.

De huid voor de wand

Met dezelfde pH-waarde en warmtegeleidbaarheid als de menselijke huid is een gipswand het ideale oppervlak. Gips is voor 100% mineraal materiaal en is volledig stofvrij, wat het aangenaam gevoel bevordert. Gips mag in contact komen met de huid. De geneeskundige sector werkt met gips om beenbreuken te behandelen; ook tandartsen verwerken gips om afgietsels te maken. Het verbaast dan ook niet dat gips bijzonder populair is geworden bij de arbeiders gekwalificeerd in binneninrichting. Zij hebben geen enkele bijzondere bescherming nodig om de zuivere gipsproducten te verwerken.

Een gevoel van warmte

De huid is het grootste zintuig van de mens. Laten we die zin tot zijn recht komen. "Dit voelt goed aan." of "Hier voelt men een behaaglijke warmte." zijn uitdrukkingen van een positief ruimte- en warmtegevoel.
Gipsbouwstoffen voelen altijd warm aan. Het gevoel bedriegt niet; gips bezit een grote thermische weerstand. Gipsbouwstoffen in de wand stapelen warmte op in huis.

Klimaat regulerende wanden

Een goed evenwicht is het geheim om goed te leven. Het geheim van een evenwichtige sfeer in een woonruimte is het vochtgehalte ervan. Met gips biedt de natuur ons nog eens een troef om een optimale vochtigheidsgraad te bereiken.
Gips kan inderdaad een grote hoeveelheid vocht opslorpen dankzij de structuur van grote kristallen die werken als poriën. Gipsmateriaal geeft automatisch het geabsorbeerde vocht af wanneer een ruimte te droog wordt. Het is een milieuvriendelijk, klimaat regelend systeem dat niet de minste energie verbruikt.

Waarom gips?

Ondanks de ontwikkeling van kunststoffen en aanverwante producten is gips nog steeds niet vervangbaar. Tot op heden heeft nog geen enkel ander product de eigenschappen van gips weten te evenaren.

Voordelen:

• niet giftig
• eenvoudig te verwerken
• milieuvriendelijk
• goede pasvorm door kleine expansie, geen krimp
• hoge hardheid
• glad oppervlak

Soorten gips

Drie vormen : 1. De Hemihydraatvorm

(1 molecuul H2O per 2 moleculen CaSO4)

= Gipspoeder dat door toevoegen van water hard wordt.
 

2. De Dihydraatvorm

(2 moleculen H2O op elk molecuul CaSO4)

= Uitgeharde of ruwe gips

3. De Anhydrietvorm

(CaSO4 zonder kristalwater)

= Een watervrije verbinding die niet meer reageert met water en vaak gebruikt wordt als vulstof voor de bouw.

Waar komt gips vandaan?

Gips wordt op verschillende manieren verkregen. Het kan als delfstof worden gewonnen, maar het kan ook in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie vrijkomen. In het eerste geval spreekt men van natuurgips, in het tweede geval van synthesegips. Natuurgips is vaak al 225 tot 280 miljoen jaar geleden gevormd uit afzettingen van de zee. De grootste vindplaatsen in Europa zijn het Harz-gebied, Parijs, Toscane en Centraal-Rusland. Dentaal gips wordt bijna uitsluitend gewonnen in de Harz; de andere vindplaatsen in Europa leveren alleen bouwgips op, wat van mindere kwaliteit is.

Natuurgips

Natuurgips wordt gedolven in dihydraatvorm (= ruwe gips) en die vorm reageert niet meer met water; er moet eerst een hemihydraatvorm van worden gemaakt. Dat gebeurt door drie vierden van het kristalwater eruit te halen via gipsbranden, d.w. z. dat het gesteente tot hoge temperatuur wordt verhit waardoor het kristalwater verdampt.
Natuurgips kan verontreinigd zijn door invloeden van buitenaf, zoals luchtverontreiniging. Het heeft een zuiverheidsgraad van 85 - 95%.

Synthesegips

Bij het opwekken van elektriciteit met steenkool is het van belang dat de rookgassen gezuiverd worden voor ze de schoorsteen verlaten. De kolenstokende elektriciteitsbedrijven halen al alle vliegas uit de rookgassen. Daarna wordt rookontzwaveling toegepast. Dat zuiveringsproces levert rookgasontzwavelingsgips (RO-gips of REA-gips) op dat weer als grondstof kan dienen voor de gipsverwerkende industrie.

REA-gips heeft de volgende eigenschappen:

• Het bestaat voornamelijk uit calciumsulfaat met geringe hoeveelheden metaaloxiden, zoals magnesium-, natrium-, kalium-, en aluminiumoxiden.
• Het bevat ± 8% vrij water.
• Het heeft een hoge zuiverheidsgraad (> 95%).